Pr. Raul Șerban: Cea mai bună predică e fapta!

Domnul Raul Șerban este preot de vocație, după cum dânsul spune, din anul 2006. În plus, în comunitatea locală,  este  Vicepreședinte în Ansamblul Folcloric “Astra”, Vicepreședinte  în Asociația Culturală “Izvorul” și  Președinte al Despărțământului Astra  “Frații Popeea” din cadrul Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român.  Printre realizările sale comunitare enumerăm:  revigorarea Ansamblului Folcloric “Astra”, Festivalul “Lumină din Lumina lui Hristos”, Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun.  Deasupra tutuor, ceea ce contează pentru dânsul este însă legătura cu oamenii, întemeiată pe respect și dragostea ce ne-o purtăm unii altora.

Dumnezeu își alege slujitorii,  dar noi,  în calitate de preoți, avem datoria să iubim oamenii și locul. Nu degeaba există această  zicală “Așază-te locului”, pentru a intra în rezonanță cu tot ce este într-un anumit loc, și asta am făcut și eu, la Săcele.

În broșura „Oameni ai orașului Săcele„, domnul Raul Șerban ne-a răspuns la întrebarea „Ce este special pentru tine la orașul Săcele?” în felul următor:

În primul rând, inedit este istoria locului, dar și oamenii. Apoi, fiind o zonă de interferență aici la noi, aș vrea să menționez tradițiile și obiceiurile . Este foarte important să valorizăm tradiția, să ținem cont de trecut, în prezent, și să-l promovăm în viitor. Nu în ultimul rând, limba română a contribuit și contribuie în continuare la tot ceea ce înseamnă identitatea noastră culturală. Pentru a nu ne pierde identitatea, nu trebuie să ne negăm trecutul, pentru că altfel viitorul va fi pierdut!  Consider că este firesc să gândim așa cu toții:  Să nu trăim în trecut, să fim ancorați în prezent, dar să ne clădim viitorul!

Broșura poate fi citită online aici.

Către final, îndemnul pe care ni-l transmite tuturor este, să nu uităm că „Cea mai bună predică este fapta!”